Zakres leczenia
stomatologicznego

ROBERT KRZESZOWIAK
PROTETYK - STOMATOLOG - IMPLANTOLOG

LECZENIE ZACHOWAWCZE

 • WYPEŁNIENIA KOMPOZYTOWE I PORCELANOWE ZĘBÓW
 • NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA ZŁAMANYCH ZĘBÓW
 • UZUPEŁNIANIE OBSZERNYCH UBYTKÓW KORON ZĘBÓW WKŁADAMI KORONOWYMI KOMPOZYTOWYMI, PORCELANOWYMI I ZŁOTYMI

LECZENIE ENDODONTYCZNE

 • LECZENIE KANAŁOWE
 • WYPEŁNIANIE KANAŁÓW ZĘBÓW  JEDNO I WIELOKORZENIOWYCH
 • RE-ENDO REWIZJA KANAŁÓW  ZĘBÓW WCZEŚNIEJ LECZONYCH
 • ZABIEGI POD KONTROLĄ PRECYZYJNEGO SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU ENDOMETRU

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

 • ZMIANA KSZTAŁTU I KOLORU UZĘBIENIA
 • WYDŁUŻANIE KORON ZĘBÓW
 • WYBIELANIE ZĘBÓW
 • ODBUDOWA ZĘBÓW ZŁAMANYCH
 • LICÓWKI PORCELANOWE I KOMPOZYTOWE
 • BIŻUTERIA NAZĘBNA
 • WKŁADY ZŁOTE I PORCELANOWE

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

 • PROTEZY CAŁKOWITE  I PROTEZY CZĘŚCIOWE AKRYLOWE
 • PROTEZY SZKIELETOWE
 • PROTEZY BEZKLAMROWE
 • ZASUWY I ZATRZASKI TYTANOWE
 • SZYNOPROTEZY
 • KORONY PORCELANOWE NA ZŁOCIE I STOPACH CR-CO 
 • KORONY CYRKONOWE
 • KORONY PEŁNOCERAMICZNE
 • MOSTY PROTETYCZNE PEŁNOCERAMICZNE
 • PROTETYKA NA IMPLANTACH WSZYSTKICH TYPÓW

IMPLANTOLOGIA

 • CHIRURGICZNE WPROWADZANIE WSZCZEPÓW TYTANOWYCH
 • UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE NA WSZYSTKICH WIODĄCYCH SYSTEMACH IMPLANTOLOGICZNYCH
 • KORONY PORCELANOWE NA IMPLANTACH
 • MOSTY PORCELANOWE NA IMPLANTACH
 • PROTEZY OVERDENTURE
 • SINUSLIFT
 • AUGMENTACJA PRZEDIMPANTACYJNA  KOŚCI

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

 • CHIRURGICZNE USUWANIE ZĘBÓW
 • DŁUTOWANIE
 • HEMISEKCJE
 • PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH i TWARDYCH
 • PLASTYKA PRZEDPROTETYCZNA
 • PLASTYKA I PODCINANIE WĘDZIDEŁEK
 • RESEKCJE KORZENI ZĘBÓW
 • USUWANIE TORBIELI ZĘBOPOCHODNYCH
 • ODBARCZANIE ROPNI ZĘBOPOCHODNYCH
 • TRANSPLANTACJA ZĘBÓW WŁASNYCH PO WYBICIU
 • WYPEŁNIANIE UBYTKÓW KOSTNYCH PRZED IMPLANTACJĄ

PERIODONTOLOGIA

 • LECZENIE CHORÓB PRZYZĘBIA
 • SCALING PODDZIĄSŁOWY I NADDZIĄSŁOWY
 • PIASKOWANIE PRZEBARWIEŃ I OSADÓW
 • PIASKOWANIE PODDZIĄSŁOWE
 • KIRETAŻ ZAMKNIĘTY I OTWARTY
 • STABILIZACJA ZĘBÓW ROZCHWIANYCH
 • PLASTYKA TKANEK MIĘKKICH
 • POKRYWANIE RECESJI
 • WYDŁUŻANIE KORON ZĘBÓW

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

 • HIGIENIZACJA
 • USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO ULTRADŹWIĘKAMI PIEZON V-CLASS
 • PIASKOWANIE
 • ZABEZPIECZANIE PRZED ROZWOJEM PRÓCHNICY
 • FLUORYZACJA
 • LAKOWANIE
 • LAKIEROWANIE
 • PROFILAKTYKA LECZENIA WAD ZGRYZU
 • PROFESJONALNA NAUKA UTRZYMANIA HIGIENY JAMY USTNEJ
 • SZYNY NAGRYZOWE ODCIĄŻAJĄCE
 • SZYNY NA BRUKSIZM MICHIGAN
 • OCHRANIACZE NA ZĘBY DLA SPORTOWCÓW
 • APARATY LECZĄCE CHRAPANIE