Implantologia i periodontologia

ROBERT KRZESZOWIAK
PROTETYK - STOMATOLOG - IMPLANTOLOG

Implantologia i periodontologia

IMPLANTOLOGIA to dziedzina wiedzy, zasad postepowania, procedur i wykorzystania jej w rehabilitacji narządu żucia z wykorzystaniem tytanowych lub ceramicznych elementów filarowych – implantów.

IMPLANT (wszczep zębowy) - śródkostny element tytanowy lub ceramiczny stanowiący analog korzenia własnego utraconego zęba. Przypominający kształtem nagwintowany stożek ze specjalnie przygotowaną, opracowaną plazmowo powierzchnią retencyjną, zapewniającą trwałość połączenia z kością. Stanowi filar do zamocowania naddziąsłowej nadbudowy protetycznej np. korony zęba, mostu lub protezy zębowej.

Implanty stymulują tkanki sąsiednie do przebudowy i wzmocnienia, zachowania ich dobrej kondycji oraz stwarzają warunki do odbudowy brakującego zęba najbardziej zbliżony do naturalnego.

ZABIEG IMPLANTACJI można wykonać w miejscu usuniętego zęba natychmiastowo lub po pół roku od zabiegu ekstrakcji. Zabieg trwa ok 1 do 2 godzin co uzależnione jest od dodatkowych czynności zabiegowych, zabiegów uzupełniających. Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Koronę zęba brakującego osadzamy na implancie natychmiastowo tj. 2do 10 dni ( korona tymczasowa) lub po 3-4 miesiącach koronę ostateczną( metoda odroczona). W zależności od potrzeb na czas wgojenia się implantów pacjent zaopatrywany jest w uzupełnienie tymczasowe.
Implantacja należy do zabiegów mało inwazyjnych. Przeważnie wykonywana jest ambulatoryjnie a pacjent po zabiegu samodzielnie może udać się do domu.

W większości przypadków znieczulenie miejscowe jest wystarczające. Zabieg przebiega atraumatycznie z zachowaniem tkanek miękkich i kostnych pacjenta.

W szczególnych wypadkach wskazane są dodatkowe zabiegi augmentacji, sinusliftu czy plastyki dziąsła w celu odtworzenia brakującej objętości kostnej czy zaniku dziąsła co daje pewność stabilizacji i estetyki odbudowy protetycznej.

Zabieg implantacji w większości przypadków jest zabiegiem dwuetapowym.

Pierwszy etap to wprowadzenie (wkręcenie) implantu do kości, ranę zaszywa się. Implant pozostawiamy do wgojenia czyli oczekujemy na tzw. osteointegrację z kością. W górnej szczęce trwa to z reguły ok. 4 miesięcy, w dolnej ok.3 miesięcy.

Drugi etap polega na odsłonięciu implantu i założenie na okres 2 tygodni tymczasowych śrub gojących celem wygojenia i ukształtowania tkanek miękkich dziąsła brzeżnego. W okolicy kołnierza implantu  wytwarza się wtedy uformowany przyczep łącznotkankowy, który uniemożliwi dostęp bakterii w głąb implantu. Śruby gojące zastępujemy indywidualnym łącznikiem protetycznym, na którym mocujemy wcześniej zaplanowane uzupełnienie protetyczne, które wyglądem przypomina naturalne zęby (korna, most lub cała proteza). 

Najlepszym rozwiązaniem uzupełnienia braku pojedynczego lub kilku zębów jest zastosowanie implantów zębowych jako filarów dla korony lub mostu protetycznego z pełnej ceramiki, protezy overdenture lub protez bezklamrowych.

Przy zastosowaniu implantów zębowych oszczędzamy zęby własne przed szlifowaniem.

Dzięki implantom uzyskujemy trwałe i stabilne uzupełnienie protetyczne, zachowując strukturę tkanek otaczających z zachowaniem najwyższej kosmetyki i komfortu użytkowania. Zaletami takich rozwiązań w implantologii jest brak konieczności wyjmowania protez czy też nie podnoszenie się protez podczas mówienia i jedzenia.

Pacjent uzyskuje pełen komfort jak w przypadku zachowanych wszystkich własnych zdrowych zębów.

Należy jednak pamiętać, że wokół implantu zachodzą podobne zjawiska kliniczne jak przy własnym zębie, co zobowiązuje do przestrzegania perfekcyjnej higieny, systematycznych i regularnych kontroli oraz respektowania zaleceń lekarza prowadzącego.

Alternatywnymi metodami uzupełniania braków w uzębieniu przy wykorzystaniu zębów własnych są protezy akrylowe, protezy szkieletowe, korony akrylowe, korony i mosty pełnoceramiczne , korony i mosty licowane kompozytem lub porcelaną na bazie stopów Cr-Co lub złota.

Więcej informacji w zakresie alternatywnych sposobów uzupełniania braków zębowych w zakładce protetyka stomatologiczna.

PERIODONTOLOGIA  to nauka zajmująca się leczeniem i utrzymaniem w zdrowiu jednego z najważniejszych zespołów tkanek okołozębowych periodontium (przyzębie), stanowiących układ zawieszeniowy zębów, gwarantujący w zdrowiu ich wydolności podczas żucia i stanowiący swoisty mankiet ochronny zabezpieczający przed penetracją bakterii, decydujący o utrzymaniu zębów , w skład którego wchodzą dziąsło, ozębna i kość wyrostka zębodołowego.
Kształtowanie śródzabiegowe i pozabiegowe przyzębia w procesie implantacji ma niebagatelne znaczenie w procesie integracji i wyłaniania się implantu a w efekcie uzyskanie optymalnej estetyki, funkcji i stabilności nadbudowy protetycznej  z implantem. Ściśle powiązana z zabiegami implantacji i nierzadko decydująca o sukcesie poimplantacyjnym.

Różnorodność zabiegów profilaktycznych i chirurgicznych gwarantuje zabezpieczenie przed destrukcją przyzębia a w efekcie do utraty zębów i wysiewu infekcji na cały organizm.

Do zabiegów profilaktycznych zaliczamy tu :

 • piaskowanie naddziąsłowe– usuwanie przebarwień i nalotów na powierzchni zębów specjalnie spreparowanymi kryształkami soli nasączonej naturalnymi sokami,
 •  scalling – usuwanie kamienia nad i poddziąsłowego ,
 • piaskowanie poddziąsłowe – nieinwazyjne oczyszczenie kieszonek dziąsłowych, 
 • irygacje – czyszczenie wodnym sprayem przestrzeni międzyzębowych i masaż dziąsła brzeżnego,
 • hydromasaże,
 • szczoteczkowanie zębów stosowne do wieku i stanu przyzębia,
 •  masaże i nauka prawidłowej metody czyszczenia zębów,
 • szynowanie zębów, stabilizacja, niezbędna dla uzyskania optymalnego efektu leczenia periodontologicznego.

Wśród zabiegów chirurgicznych rekonstrukcyjnych, odtwórczych i kosmetycznych należy wspomnieć o :

 • pokrywaniu recesji odsłoniętych szyjek zębów,
 • plastytka dziąsła brzeżnego,
 • korekta wędzidełek,
 • kiretaż – głębokie chirurgiczne oczyszczenie kieszonki dziąsłowej,
 • augmentacja wyrostka kostnego - uzupełnianie ubytków kostnych,
 • wydłużanie koron zębów,
 • plastyka miękka i twarda przyzębia
 • stabilizacja zębów rozchwianych
 • reimplantacja