Chirurgia stomatologiczna

ROBERT KRZESZOWIAK
PROTETYK - STOMATOLOG - IMPLANTOLOG

Chirurgia stomatologiczna

Stanowi obszerną dziedzinę wiedzy zajmującą  się diagnostyką , rozpoznawaniem i leczeniem stanów patologicznych tkanek jamy ustnej i twarzoczaszki, wad wrodzonych oraz stanów pourazowych. Często kojarzona z radykalnym postępowaniem, współczesna chirurgia stomatologiczna to zabiegi małoinwazyjne wykonywane w znieczuleniu miejscowym.

Stosując odpowiednie techniki zabiegowe (chirurgiczne) przyczyniamy się do pełnego efektu terapeutycznego w pokrewnych dziedzinach stomatologicznych takich jak: periodontologia , implantologia, protetyka czy  endodoncja:

  • uzupełnianie ubytków kostnych po ekstrakcjach oraz inne zabiegi rekonstrukcyjne ubytków kostnych umożliwiają tworzenie pełnowartościowej tkanki kostnej jako podstawy dla implantów zębowych,
  • plastyka tkanek przyzębia wzmacnia aparat zawieszeniowy zębów a w efekcie chroni przed utratą zębów,
  • wskutek zaburzeń proporcji koron zębów, wydłużanie koron zębów poprawia estetykę uśmiechu,
  • resekcje ratują ząb w przypadkach, kiedy dalsze leczenie endodontyczne jest niemożliwe,
  • nacięcia i odbarczanie ropni zapobiegają rozwojowi i rozprzestrzenianiu się infekcji,
  • zabiegi replantacji - zębów własnych po wybiciu bądź jako zamierzone działania, to zbliżona najbardziej do naturalnej metoda uzupełnienia utraconych zębów,
  • zabiegi chirurgii przedprotetycznej przygotowujące podłoże - tkanki miękkie i kości, wraz z zabiegami implantacji wszczepów (zębowych) tytanowych, stanowią podstawę do prowadzenia dalszej prawidłowej rehabilitacji protetycznej.

Stosując zaawansowane techniki chirurgiczne w zakresie struktur tkanek miękkich i twardych doprowadzamy do ich naprawy, rekonstrukcji, wzmocnienia i poprawy estetyki, a  w końcowym efekcie - do polepszenia funkcji całego układu stomatognatycznego.