Protetyka stomatologiczna

ROBERT KRZESZOWIAK
PROTETYK - STOMATOLOG - IMPLANTOLOG

Protetyka

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA to dział wiedzy zajmujący się rehabilitacją narządu żucia, przywracaniem funkcji , estetyki i prawidłowej czynności układu stomatognatycznego.

W ramach  protetyki  stomatologicznej zajmujemy  się uzupełnianiem zębów utraconych wskutek choroby lub urazu. W celu odtworzenia brakujących zębów  wykonujemy protezy, korony i mosty. Do protez zębowych zaliczamy protezy szkieletowe, protezy akrylowe całkowite i protezy częściowe -stanowią one konstrukcje  wyjmowane, które ze względów higienicznych wyjmujemy z jamy ustnej w celu dokładnego wyczyszczenia. Korony zębowe odbudowujące pojedynczy ząb i mosty protetyczne stanowiące zespolenie kilku koron ( odbudowujące braki dwu lub trzy zębowe) to elementy  stałe i nie wyjmowane, które czyścimy tak jak swoje własne zęby. Wyróżniamy tu  korony porcelanowe na stopach dentystycznych antyalergicznych lub cyrkonie, korony akrylowe, korony pełnoceramiczne, korony kompozytowe. Mosty i korony zębowe wymagają przygotowania zębów sąsiednich przez szlifowanie. Mosty i korony zębowe pokrywają szczelnie zęby oszlifowane i odbudowują zęby utracone w sposób estetyczny - upodabniają się do zębów własnych.

Jeżeli chcemy uniknąć szlifowania własnych zębów wówczas do uzupełnienia braków zębowych stosujemy implanty zębowe. Implanty zębowe wykonane z tytanu wykorzystuje się do uzupełnienia pojedynczych zębów lub braków wielozębowych. Implant zęba złożony jest z części tytanowej śródkostnej  i części porcelanowej naddziąsłowej – korony porcelanowej. Implanty zębowe w sposób naturalny i estetyczny  odtwarzają utracony ząb przypominając własny ząb. Implanty zębowe wykorzystujemy też do mocowania protezy  szkieletowej, protezy akrylowej częściowej i  protezy całkowitej – protezy overdenture.

Wykonanie uzupełnień protetycznych czyli protez zębowych, koron zębowych, mostów protetycznych czy implantów zębów wymaga  kompleksowego przygotowania pacjenta przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii stomatologicznej i protetyki stomatologicznej. Takie postępowanie kliniczne gwarantuje profesjonalne przeprowadzenie leczenia protetycznego pacjentów zmierzającego do przywrócenia pełnej funkcji układu stomatognatycznego.

W przypadku szczególnych wymagań w zakresie kosmetyki, proponujemy korony, mosty i licówki pełnoceramiczne celem zmiany kształtu i koloru zęba oraz protezy bezklamrowe zakotwiczone na tytanowych elementach retencyjnych.

Na czas wymiany starego uzupełnienia protetycznego i wykonywania nowego pacjenci zaopatrywani są w protezy lub korony tymczasowe, natychmiastowo po zabiegach implantacji, szlifowania zębów czy też ekstrakcji. Pacjent nie pozostaje bez zębów na czas wykonania ostatecznego uzupełnienia protetycznego. Może prowadzić aktywne życie zawodowe i towarzyskie.

U osób oczekujących na zabiegi implantacyjne oraz po zabiegowo pacjenci zaopatrywani są w protezy lub korony tymczasowe, natychmiastowo po zabiegach.

W przypadkach zaburzeń zwarciowych stosujemy protetyczne elementy w formie szyn stabilizujących i szyn odciążających(relaksacyjnych) lub protezy nakładkowe. Uzyskujemy stabilizację zębów, utrwalających prawidłowe zwarcie zębów i prawidłowy tor prowadzenia szczęki dolnej w stawach skroniowo-żuchwowych. Pacjent lepiej śpi, czuje się zrelaksowany i rzadziej występują bóle głowy.

Dla  osób aktywnych uprawiający sporty zwiększonego ryzyka, sporty kontaktowe, wskazane jest wykonanie  szyn ochronnych PlaySafe na zęby. Skutecznie zabezpieczają one zarówno wyrostek zębodołowy jak i zęby przed złamaniem lub wybiciem. Szyny te mają strukturę warstwową (kolorowe warstwy o różnym stopniu sprężystości), są wykonywane indywidualnie dla konkretnego zawodnika, na życzenie posiadają oznaczenia identyfikacyjne w formie różnorodnych aplikacji np. nazwisko, imię, logo zawodnika.

Wykonując prawidłowe uzupełnienie protetyczne przywracamy kosmetykę, profil twarzy, funkcję żucia, prawidłowej mowy i zabezpieczamy się przed przeciążeniowymi zwyrodnieniami w stawach skroniowo-żuchwowych.

Każda utrata zębów i źle wykonane uzupełnienie  protetyczne doprowadza do nieodwracalnych zmian w układzie stomatognatycznym, zaburzeń funkcjonalnych i czynnościowych, utrwala złe nawyki i deformuje profil twarzy.

Pamiętajmy, że sukces leczenia protetycznego zależy od własnej motywacji oraz kwalifikacji lekarza specjalisty z odpowiednim stażem doświadczeniem zawodowym. Szukajmy gabinetów specjalistycznych.

Wykorzystujmy i dbajmy o protezy zgodnie z zaleceniami lekarza. Wszelkie niedogodności zgłaszamy od razu, nie dokonujemy samodzielnie korekt i napraw protez. 

Pamiętaj, utraciłeś zęby w wyniku próchnicy, urazu czy choroby przyzębia, zgłoś się na bezpłatną konsultację. Wspólnie rozwiążemy ten problem stosując nowoczesną protetykę!

W ramach protetyki stomatologicznej zajmujemy się nie tylko odtwarzaniem utraconego uzębienia ale jest też zaopatrujemy pacjentów w protezy utraconych nieodwracalnie narządów w obrębie twarzoczaszki wskutek urazu czy zabiegu chirurgicznego. Pooperacyjnie wykonuje się obtutatory, protezy ucha, nosa i oka, przywracając kontur twarzy. Pacjenci wykorzystują te protezy przejściowo do czasu operacji plastycznych odtwórczych.